Disclaimer

Deze website wordt beheerd door OTIB zoals hieronder omschreven. OTIB is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. OTIB streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden. Niettemin kan OTIB niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. OTIB aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik of verspreiden van de informatie van deze site dan wel voortkomend uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Privacy
Bij bezoek aan deze website kan OTIB gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld bij de webshop op de website heeft ingevuld. OTIB houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wetgeving reguleert de verwerking van gegevens die betrekking hebben op u en geeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.
Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. OTIB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan. OTIB is ook niet verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van privacy van deze andere websites.

Uw gegevens
Op sommige pagina’s van onze website zal OTIB u verzoeken om persoonsgegevens op te geven, waaronder uw naam, adres, e-mailadres, adres en andere gegevens waaruit uw identiteit te achterhalen is. De verwerking van persoonsgegevens richt zich op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van OTIB.

Wij kunnen eventueel ook persoonsgegevens verzamelen over uw gebruik van onze site, zoals welke pagina’s u bezoekt en welke diensten u gebruikt. Deze gegevens kunnen uw IP-adres, soort browser, domeinnamen, tijden van toegang en doorverwijzende website-adressen omvatten, maar zijn niet gekoppeld aan uw persoonsgegevens. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst.

Veiligheid
OTIB heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onverhoeds verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

Beveiligde server
We hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die we ontvangen op onze site.

Algemene informatie en contactgegevens
Indien u op enig moment vragen of zorgen hebt over deze privacyverklaring of meent dat wij ons niet aan deze privacyverklaring gehouden hebben, stuur dan een bericht naar:[email protected]. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om uw vraag snel te beantwoorden of uw probleem op te lossen.