Dossier Digitalisering

Dossier Digitalisering

Inleiding

Installateurs krijgen bij de uitvoering van hun werk op alle gebieden te maken met digitalisering. Installaties zijn steeds vaker ‘smart’ of digitaal verbonden. En ook de dagelijkse werkzaamheden hebben steeds meer een digitale component. Van het installeren met een behulp van een iPad of laptop tot integrale gegevensuitwisseling met bouwpartners. Het belang van digitale vaardigheden boven op de technische vakspecifieke vaardigheden neemt daarmee in snel tempo toe.

Deze nieuwe vaardigheden komen bovendien met nieuwe verantwoordelijkheden. Cybersecurity is een thema dat in ieder MKB-bedrijf hoog op de agenda zou moeten staan.

Op Trendfiles komt het onderwerp digitalisering in meerdere vormen terug.
In het dossier digitalisering staat alle content over dit onderwerp op Trendfiles bij elkaar. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Cybersecurity in de praktijk

  Hoe staat het met het bewustzijn bij werknemers en werkgevers over de de bijkomende verantwoordelijkheden op het gebied van Cybersecurity? In de Best Practice film Cybersecurity in de praktijk vertellen Erik van Noort en Jos van Veluw over hun werk bij CS2. Een venture van Croonwolter&dros waar ze organisaties, meestal in de vitale infrastructuur, helpen… »

 • Trendfiles Talks – Rutger Leukfeldt

  Trendfiles Talks met : Rutger Leukfeldt, lector cybersecurity in het mkb (De Haagse Hogeschool) en senior onderzoeker NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. In deze aflevering van Trendfiles Talks vertelt Rutger Leukfeldt over de omvang, aanpak en gevaren van cyberaanvallen in het mkb. En hij legt uit om wat voor soort criminelen het gaat en… »

 • Trendfiles Talks – Willem Vermeend

  Over economie 4.0, Internet of Things en de rol die installatiebedrijven daarin spelen. Willem Vermeend, hoogleraar economie en internet ondernemer. »

 • Trendfiles Talks – Fred van Houten

  Over Smart Industry en de veranderende klantvraag en de toekomst voor installatiebedrijven daarin. Fred van Houten, hoogleraar design engineering Universiteit Twente. »

In hoeverre beschikken bedrijven en werknemers in de TI over digitale vaardigheden? Dit is in 2020 voor het eerst onderzocht binnen de jaarlijkse bedrijven enquete.

Een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

Hoe staat het met het bewustzijn bij werknemers en werkgevers over de de bijkomende verantwoordelijkheden op het gebied van Cybersecurity?

In de Best Practice film Cybersecurity in de praktijk vertellen Erik van Noort en Jos van Veluw over hun werk bij CS2. Een venture van Croonwolter&dros waar ze organisaties, meestal in de vitale infrastructuur, helpen met het implementeren van procedures, techniek campagnes m.b.t cybersecurity for control systems. Zij gaan ook dieper in op de verschillende manieren waarop een installatiebedrijf te maken kan krijgen met Cybersecurity en geven een aantal belangrijke tips!

Bekijk de video.