Dossier Diversiteit

Dossier Diversiteit

Inleiding

Zorgen dat andere doelgroepen bereikt worden én zich thuis voelen in de bedrijven is een opgave voor de technische installatiebranche die ten opzichte van de Nederlandse beroepsbevolking nog altijd heel eenzijdig is samengesteld. Want een inclusieve werkgever trekt nieuwe talenten aan. Daarom loont het in de huidige krappe arbeidsmarkt om de wervingsstrategie uit te breiden naar meerdere doelgroepen en een inclusief beleid (in) te voeren waarin iedereen zich alle thuis voelt.

In het dossier diversiteit een overzicht van alle content die over (delen van) dit onderwerp op Trendfiles beschikbaar is:

Trends In Cijfers: Factsheet Diversiteit

Vrouwen, migratieachtergrond, ouderen in de TI

In het factsheet diversiteit een overzicht van hoe de branche zich tot deze doelgroepen verhoudt in vergelijking met de totale Nederlandse beroepsbevolking. Daarnaast een overzicht in welke functies deze doelgroepen werkzaam zijn.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/factsheet/diversiteit/

Profiel van de TI werknemer

PUBLICATIE

In Hoofdstuk 2 ‘Schets van de werknemer’ uit de Trendfiles themarapportage “Profiel TI branche en TI beroepen in de techniekketen” (H. van den Tillaart, P. Aalders, KBA 2020) komt op basis van onderzoek onder werknemers en werkgevers duidelijk naar voren dat het profiel van de TI werknemer erg eenzijdig is.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/ti-branche-en-ti-beroepen.pdf

Trendfiles magazine De technische installatiebranche op de arbeidsmarkt.

PUBLICATIE

In het hoofdstuk “Een profiel van de werknemers in de technische installatiebranche” een artikel over de eenzijdige kenmerken van het werknemersbestand in de TI.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/magazine/

Arbeidsmarktkrapte technici; Ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven (ROA, 2022).

PUBLICATIE

Het Researchcentrum voor Opleiding en de Arbeidsmarkt (ROA) constateert de trend en noodzaak voor diversiteit en inclusie ook in het rapport Arbeidsmarktkrapte technici:

“Zorg voor een cultuurverandering in de techniek: De techniek is een sector waarin veel (oudere) mannen werken in een voltijd dienstverband. Het gebrek aan flexibiliteit in het aantal en moment van gewerkte uren weerhoudt veel jongeren en vrouwen om een (lange) carrière in de techniek te hebben. Een cultuurverandering, waardoor meer ruimte ontstaat voor diversiteit en flexibiliteit in werktijden en -roosters, zou het aanbod van technici kunnen vergroten. Hier is vooral een rol weggelegd voor de sector zelf.”

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/arbeidsmarktkrapte-technici.pdf

Wij Techniek Bedrijven enquete 2021

PUBLICATIE

De huidige wervingsinspanningen van de TI bedrijven lijken zich vooralsnog niet vol op andere doelgroepen te richten. Zie blz. 23, 24, 25.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/arbeidsmarkt-technische-installatiebranche-2021.pdf

Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2016

PUBLICATIE

In paragraaf 8.2.3 op blz. 204 staat een korte analyse over het bevorderen van werving van onbenutte doelgroepen.

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/Trends-en-ontwikkelingen-in-de-technische-installatiebranche-2016.pdf

Over leven lang leren mentaliteit en instroom van jongeren, vooral meisjes, in de techniek.

TRENDFILES TALK

In Trendfiles Talks legt Juliette Walma van der Molen, hoogleraar talentontwikkeling, wetenschap en techniek aan de Universiteit Twente o.a. uit dat technische bedrijven een enorm potentieel misloopt als gevolg van stereotype beeldvorming.

Twee fragmenten gaan specifiek over meisjes in de techniek.

> Instroom meisjes in technische opleidingen te laag

“Nederland loopt enorm achter als het gaat om meisjes die kiezen voor een technische opleiding. Dit valt samen met een stereotype beeld dat meisjes hebben van de branche. Dat betekent wel dat de branche een grote groep potentiële instroom verliest.”

> Instroom meisjes stimuleren door beeldvorming

 “ Technische bedrijven zouden actief hun best moeten doen om de stereotype beeldvorming van de branche te kantelen. Door meer vrouwen in dienst te nemen en in de voorlichting beter aan te sluiten op de behoefte van meisjes om een maatschappelijk rol te spelen.”

Uit : Trendfiles Talks – Juliette Walma van der Molen.

Arbeidsmarktkrapte technici; Ontwikkelingen, verklaringen en handelingsperspectieven (ROA, 2022).

PUBLICATIE

Het Researchcentrum voor Opleiding en de Arbeidsmarkt (ROA) in het rapport Arbeidsmarktkrapte technici over arbeidsmigratie:

“Arbeidsmigratie,het aantrekken van werknemers uit het buitenland, is een relatief snelle manier voor werkgevers om het aanbod van arbeid te vergroten en zo knelpunten op de arbeidsmarkt voor technici op korte termijn op te lossen.”

Zie paragraaf 4.4: Aantrekken buitenlandse werknemers (arbeidsmigratie)

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/arbeidsmarktkrapte-technici.pdf

De inzet van arbeidsbeperkten in de TI (100.000 banen afspraak)

In hoeverre TI bedrijven werknemers met een arbeidsbeperking aannemen en bekend zijn met de 100.000 banen afspraak is een aantal keren bevraagd in de bedrijven enquete van Wij Techniek.

Lees hier de samenvatting: Inzet van arbeidsbeperkten; resultaten uit de bedrijven enquetes.

Aantal 55+ ‘ers groeit gestaag

Hoofdstuk 5: ouderen in Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018

In een onderzoek dat KBA Nijmegen samen met Management Centrum heeft uitgevoerd is een uitgebreide analyse gemaakt van de 55-plussers in de TI (van Peer & Vermeulen, 2017). Het aantal 55-plussers is sinds 2000 continu gegroeid en is bijna 2,5 keer zo groot geworden. Ook het aandeel 45-54-jarigen binnen de branche groeit. Samen vormen de 45-54-jarigen en 55-plussers nu 43 procent van alle werknemers. Het aandeel van de werknemers jonger dan 45 jaar neemt al jaren af.

Een uitgebreide analyse is te vinden in Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2018; hoofdstuk 5 ‘Ouderen’ blz. 107-123:

https://trendfiles.wij-techniek.nl/wp-content/uploads/trends-en-ontwikkelingen-in-de-technische-installatiebranche-2018.pdf