Diversiteit

0% 20% 40% 60% 80% 100% ALLE FUNCTIES staf-verkopen staf-personeelsfunctionaris staf-administratief/financieel voorbewerken leidinggevend monteren/installeren monteren/installeren tekenen plannen en werkvoorbereiding ontwikkelen directie technisch voorbereidend - overig overig overig technisch uitvoerend staf-overig staf-bedrijfsleiding staf-afdelingschef 1.658.000 2015 2.000.000 (21%) 2020 55+ 1.160.000 (12%) 2020 2015 864.000 niet-westerse migratieachtergrond 946.000 2015 985.000 (11%) 2020 westerse migratieachtergrond 4.129.000 2015 4.372.000 (47%) 2020 vrouwen Omvang Beroepsbevolking NL > 38% 2015 17.810 2020 25.715 (19%) 55+ 43% 2015 6.680 2020 10.508 (8%) niet-westerse migratieachtergrond 16% 6.890 2015 8.562 (6%) 2020 westerse migratieachtergrond 19% 12.060 2015 2020 vrouwen Aantal werknemers aangesloten bij MnService FACTSHEET - DIVERSITEIT Nederland april 2021 0 0 0 (0%) Vrouw vs. Man Westerse migratieachtergrond vs. Niet-westerse migratieachtergrond vs. autochtoon 55+ vs. 55-
  • Vrouwen
  • Migratieachtergrond
  • 55 jaar en ouder