Diversiteit

0% 20% 40% 60% 80% 100% ALLE FUNCTIES staf-verkopen staf-personeelsfunctionaris staf-administratief/financieel voorbewerken leidinggevend monteren/installeren monteren/installeren tekenen plannen en werkvoorbereiding ontwikkelen directie technisch voorbereidend - overig overig overig technisch uitvoerend staf-overig staf-bedrijfsleiding staf-afdelingschef 1.658.000 2015 1.920.000 (21%) 2019 55+ 954.000 (10%) 2019 2015 864.000 niet-westerse migratieachtergrond 946.000 2015 1.109.000 (12%) 2019 westerse migratieachtergrond 4.129.000 2015 4.336.000 (47%) 2019 vrouwen Omvang Beroepsbevolking NL > 38% 2015 17.810 2019 24.560 (18%) 55+ 43% 2015 6.680 2019 9.580 (7%) niet-westerse migratieachtergrond 16% 6.890 2015 7.970 (6%) 2019 westerse migratieachtergrond 19% 12.060 2015 2019 vrouwen Aantal werknemers aangesloten bij MnService FACTSHEET - DIVERSITEIT Nederland februari 2020 0 0 0 (0%) Vrouw vs. Man Westerse migratieachtergrond vs. Niet-westerse migratieachtergrond vs. autochtoon 55+ vs. 55-
  • Vrouwen
  • Migratieachtergrond
  • 55 jaar en ouder