Diversiteit

0% 20% 40% 60% 80% 100% ALLE FUNCTIES staf-verkopen staf-personeelsfunctionaris staf-administratief/financieel voorbewerken leidinggevend monteren/installeren monteren/installeren tekenen plannen en werkvoorbereiding ontwikkelen directie technisch voorbereidend - overig overig overig technisch uitvoerend staf-overig staf-bedrijfsleiding staf-afdelingschef 1.658.000 2015 2.057.000 (21%) 2021 55+ 1.305.000 (13%) 2021 2015 864.000 niet-westerse migratieachtergrond 946.000 2015 105.7000 (10%) 2021 westerse migratieachtergrond 4.129.000 2015 4.574.000 (47%) 2021 vrouwen Omvang Beroepsbevolking NL > 38% 2015 17.810 2021 26.935 (19%) 55+ 43% 2015 6.680 2021 11.461 (8%) niet-westerse migratieachtergrond 16% 6.890 2015 8.757 (7%) 2021 westerse migratieachtergrond 2015 2021 vrouwen Aantal werknemers aangesloten bij MnService FACTSHEET - DIVERSITEIT Nederland september 2022 0 0 0 0 (0%) 0% Vrouw vs. Man Westerse migratieachtergrond vs. Niet-westerse migratieachtergrond vs. autochtoon 55+ vs. 55-
  • Vrouwen
  • Migratieachtergrond
  • 55 jaar en ouder