Conjunctuurgegevens kwartaal 4 2017

Omzet en werkvoorraadBijgewerkt op 13-12-2017

UNETO-VNI houdt ieder kwartaal een enquête onder leden met een personeelsbestand van meer dan 25 medewerkers over hun de verwachtingen binnen de installatiemarkt. De belangrijkste conclusies:

  • De omzet verwachting is positief, lichte verbetering t.o.v. vorig kwartaal.
  • De orderportefeuille blijft stabiel, prijsniveau is verbeterd.
  • Zowel voor eigen als voor inleenpersoneel verwachten respondenten een stijging.
  • Het positieve sentiment is overal aanzienlijk groter dan het negatieve sentiment en dit is al geruime tijd het geval.
  • In de infrastructuur zien we dat ruim 80% geen verandering verwacht, per saldo wordt een verbetering verwacht.

Download het hele rapport Conjunctuuronderzoek 4e kwartaal 2017 van UNETO-VNI

Marktomvang 2014

Installatiebedrijven aangesloten bij Uneto-Vni zijn in 2014 bij elkaar goed voor circa 12,7 miljard euro omzet, bijna gelijk als het jaar daarvoor. Deze cijfers zijn gebaseerd op de meest recente jaarrekeningen van de aangesloten bedrijven. In omzet vertegenwoordigen de bij Uneto-Vni aangesloten bedrijven circa negentig procent van de markt. Gemeten naar het aantal werknemers is dat tachtig procent. De aangesloten bedrijven bieden aan bijna 100.000 personen werkgelegenheid.

Voor meer details:

Algemeen

Kenmerken per bedrijfsgrootte

Omzetverdeling totaal

Groep Groot (>250 werknemers)

Groep Midden (25 - 250 werknemers)

Groep Klein (< 25 werknemers)