Oproep aan TI Bedrijven

Beste heer, mevrouw,

Zoals bekend laat Wij Techniek jaarlijks onderzoek uitvoeren naar de ontwikkelingen op onze arbeidsmarkt. Dit onderzoek vormt de basis voor investeringen die we doen om onze vakmensen en bedrijven zo goed mogelijk te ondersteunen. Momenteel voert het onderzoeksbureau Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) een onderzoek uit naar de tekorten aan technisch personeel in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het is bedoeld om inzicht te krijgen in stappen die verschillende partijen (overheid, werkgevers, etc.) kunnen zetten om de tekorten aan technici te verminderen.

ROA heeft Wij Techniek als kennispartner verzocht mee te werken aan het onderzoek. Graag willen we u verzoeken de digitale vragenlijst die hoort bij dit onderzoek in te vullen. U vindt deze op :

https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_1RHPYFU5qHCj22W

De vragenlijst bestaat uit vragen over de werkgelegenheid voor technisch personeel in uw bedrijf en de mate waarin uw bedrijf te kampen heeft met tekorten aan technisch personeel. Al uw antwoorden, dus ook schattingen, zijn zeer waardevol voor het onderzoek! Het onderzoek wordt naar verwachting in juni 2022 gepubliceerd en zal voor zowel onze sector als voor u beschikbaar zijn.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Joep Hendriks

Manager Strategie en Innovatie