Aansluiting gezocht!

Hoe kunnen MKB bedrijven effectief HR beleid voeren zodat zij een meer aantrekkelijke werkgever zijn voor jonge technici? En hoe kan het techniekonderwijs beter ingericht worden zodat deze aansluit op de behoefte van technische MKB bedrijven? 

Dit handboek biedt handvatten voor het organiseren van dialoogsessies tussen technisch onderwijs en bedrijven. Doel is de afstemming tussen behoeftes van technische MKB-bedrijven en werkvoorkeuren van jonge technici. Dit helpt bij het verbeteren van de instroom en het optimaal inzetbaar houden van jonge technici. Dialoogsessies blijken namelijk een uitstekende manier te zijn om wederzijdse verwachtingen helder te krijgen, bijvoorbeeld over de werkhouding die bedrijven van studenten verwachten en de flexibiliteit die jongeren op hun beurt weer van de bedrijven verlangen.