De Techniekketen

Onder de techniekketen als hier bedoeld vallen alle bedrijven die zich bezig houden met het ontwerpen, adviseren, vervaardigen, installeren, distribueren, repareren van alle techniek in en rondom particuliere woningen, kantoren en industrie. De techniekketen is de omgeving waarin Technisch Installatiebedrijven opereren. Op Trendfiles zoomen we verder in op dit segment.

24%

Nog geen kwart van de installatiebedrijven is actief als leerbedrijf.

1.920 / 28.300 TI technischedienstverlening en R&D 1.060 / 38.830 TI maken 6.060 / 94.150 TI handel 34.620 / 2.060 TI reparatie 35.430 / 400 TI energie 27.500 / 440 TI telecom 98.850 / 8.170 TI advies/ontwerp totaal: 29.020 Bedrijven totaal: 493.290 Werknemers 8.910 136.110 bedrijven werknemers

Technische Installatie

Bekijk alle trends, cijfers en ontwikkelingen binnen de TI branche.