• Nederland
 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Limburg
 • Print
Techniek TIstudentenTechniek overigstudentenOverigstudentenOpleidingen van studenten en werknemersin Wij Techniek bedrijven die een BBL opleiding volgen – schooljaar 2023/2024studentenstudentenVerdeling studentenerkend leerbedrijf, actiefgeen leerbedrijferkend leerbedrijf, niet actieferkend leerbedrijf, actiefLeerbedrijvenaangesloten bij Wij Techniek35 – 44 jaar25 – 34 jaarjonger dan 25 jaar45 – 54 jaar55 jaar en ouderLeeftijdmannenvrouwenProfiel201620172018Aantal werknemersaangesloten bij Wij TechniekAantal ZZP’ers>250 werknemers26-250 werknemers1-25 werknemersnaar aantal werknemersBedrijfsgrootte201620172018Aantal bedrijvenaangesloten bij Wij Techniek Nederland kwartaal 1 2024 FACTSHEET – TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 0 0 0 0 (0%) 0 0 (0%) 0 leerbedrijven opleidings- centra locaties 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) (0) 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kw-2 2023 kw-3 2023 kw-4 2023 kw-1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 kw-2 2023 kw-3 2023 kw-4 2023 kw-1 2024 0 0 0 2022 2021 2020 0 0 0 0 2022 2021 2020