Trendfiles Talks – Peter Luscuere

Hoogleraar Bouwfysica en Installaties TU Delft Over het klimaatbeleid, de energietransitie, groene waterstof en het streven naar een positieve footprint in de gebouwde omgeving en wat dit betekent voor de installatiebedrijven.

Duurzaamheid gaat veel verder dan nul op de meter of die nearly zero energy house idiotie. Want waarom zou je stoppen bij nul?

Door alle gebruikte grondstoffen eerst circulair te maken groeien we uiteindelijk door naar een positieve footprint.

Voor een positieve footprint van een gebouw wordt steeds vaker gebruik gemaakt van eerder onderbenutte delen, zoals het dak. Dit leidt tot hele interessante ontwikkelingen.

Door het combineren van systemen ontstaan win-win situaties. Blauw-groene daken in combinatie met zonnepanelen levert bijvoorbeeld een hogere energieopbrengst op.

‘Van het gas af’ is geen doel op zich. Het gasnetwerk kan na een geringe aanpassing prima hergebruikt worden voor het transporteren van groene waterstof.

Om groene waterstof te produceren is het opwekken van zon- en windenergie noodzakelijk. Maar de vraag is relevant waar ter wereld je dit het beste kunt doen.

Om duurzame energie te gebruiken is op grote schaal toegankelijke gelijkstroom nodig. Dat is echt een ontwikkeling waar de installatiebranche mee aan de gang moet.

Een transitie naar groene waterstof is een ontwikkeling die centraal moet worden aangestuurd in samenwerking met alle betrokken partijen. In Duitsland zijn ze hier al verder in.

Voor kleine installatiebedrijven zal de uitdaging zitten in de integratie van meerdere systemen en de noodzakelijke samenwerking met andere partijen.

Het werk van een installatie bedrijf verschuift van productleverancier naar een meer servicegericht businessmodel.

Blijven leren en ontwikkelen is meer dan ooit noodzakelijk. Maar binnen het onderwijs ontbreekt het nog aan voldoende afstemming en samenwerking.