Trendfiles Talks – Helianthe Kort

Hoogleraar Building Healthy Environments – TU Eindhoven Lector Technologie voor zorginnovaties – Hogeschool Utrecht Over hoe de comfortinstallateur van meerwaarde kan zijn voor het welzijn en de gezondheid van mensen.

Door de naam comfort installateur neigt het allemaal richting comfort te gaan terwijl het zo’n mooi kans is om te kijken wat vanuit de installatietechniek gedaan kan worden richting het gezond blijven en het welzijn van mensen.

Door te leren bepaalde signalen waar te nemen en te delen met zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen installateurs een bijdrage leveren aan het vroeg signaleren van het verslechteren van de gezondheidstoestand van ouderen.

Monteurs zijn nog niet getraind om beroepsmatig te signaleren maar zijn vast wel eens opvallende zaken over gezondheid en welzijn tegen gekomen op een klus. Dat bespreekbaar maken is dan een volgende stap.

Signaleren is vooral belangrijk bij mensen die alleen wonen. Want mensen kunnen bijvoorbeeld ook heel eenzaam zijn en dan is de installateur de eerste mens die ze in weken hebben gezien.

Het gaat er om dat installateurs leren om alle zintuigen goed te gebruiken en ook dat ze leren naast een technisch inhoudelijk gesprek ook een mensgericht te voeren en dat ze daarin ook goed worden begeleid.

Goed communiceren en samenwerken met zorg- en welzijnsorganisaties is belangrijk. En dat je uiteindelijk ziet dat er iets met jouw signalen is gedaan en je hebt bijgedragen aan de gezondheid en welzijn van mensen.

In het hoger onderwijs laten we bewust zoveel mogelijk studenten van verschillende disciplines samen aan praktische vraagstukken werken om zo tot nieuwe oplossingen te komen.

Ook in het mbo kun je leerlingen van zorg en technische opleidingen samen aan een praktijkvoorbeeld laten werken. Dan kunnen ze er samen over spreken en leren welk denkkader de ander heeft.

In de communicatie met de klant is het belangrijk dat je niet alleen een technisch gericht gesprek houdt maar ook aandacht schenkt aan wat de installatie voor die gebruiker betekent.

De term ‘de gebruiker centraal stellen’ noemen wij liever ‘mensgericht installeren’.

Door meer nadruk te leggen op de betekenis die je als installateur kunt hebben voor mensen en de maatschappij zal je ook meer vrouwen aanspreken om een keuze te maken voor een technisch beroep.

Leren en ontwikkelen is belangrijk voor iedereen en daar staat iedereen ook wel voor open. Daaronder valt dan ook het leren van de ervaring en praktijkkennis van de oudere mensen in de branche.

Door met andere disciplines samen te werken bouw je samen verder aan het huis van kennis over de relatie tussen de omgeving en de gezondheid en welzijn van mensen.