Arbeidsmarkt technische installatiebranche 2020 (najaar)

In deze rapportage staan de resultaten van de telefonische enquête die in het najaar van 2020 is gehouden onder de technische installatiebedrijven, aangesloten bij Wij Techniek. 

Aangezien de arbeidsmarktontwikkelingen snel gaan en de coronacrisis onzekerheden met zich meebrengt, heeft Wij Techniek besloten in het najaar van 2020 een tweede korte telefonische enquête te houden over de volgende actuele thema’s: 

  • Digitale vaardigheden
  • Werknemers in dienst en ingeleende werknemers
  • Leerling werknemers
  • Inzet van zzp’ers

Vlak voor de zomer van 2020 is de jaarlijks terugkerende bedrijvenenquête uitgevoerd met daarin de enquêtevragen die periodiek afgenomen worden (werkvoorraad, vacatures en nieuwe werkzaamheden/ontwikkelingen).