Arbeidsmarkt technische installatiebranche 2021

Wij Techniek peilt elk jaar de belangrijkste ontwikkelingen in de technische installatiebranche (TI) met een digitale en telefonische bedrijvenenquête. 

Ieder jaar worden standaard vragen gesteld over:

  • bedrijfsactiviteiten,
  • de werkvoorraad,
  • vacatures,
  • de personeelsvoorziening 
  • het aannamebeleid. 

Medio 2021 zijn er ook verdiepende vragen gesteld om de bedrijfsactiviteiten van bedrijven beter in kaart te brengen, zoals:

  • op welke markt de bedrijven actief zijn, op welk schaalniveau zij opereren en of zij zich al dan niet richten op een specialisme binnen hun vakgebied (versus breed takenpakket).
  • het aannamebeleid en de inzet van (gedeeltelijk) arbeidsbeperkten en andere doelgroepen.
  • werkzaamheden binnen de energietransitie of verduurzaming. 
Dossier: ,
Onderwerp: , , ,