Arbo-cijfers voor de technische installatiebranche

In opdracht van Arbotechniek/Wij Techniek is dit document met een verzameling aan arbo-cijfers over de technische installatiebranche (TI) opgesteld. De cijfers gaan in op de stand van zaken in de TI omtrent verzuim, ongevallen op het werk, gevaren op het werk, de prevalentie van beroepsziekten, fysieke belasting in het werk, de opstelling van een risico-inventarisatie- & evaluatie (RI&E) door de werkgevers, en de aanstelling van een preventiemedewerker door de werkgevers.