Bouwen aan een leercultuur op de werkvloer

Het Sectoraal en Regionaal LLO-netwerk bestaat uit samenwerkingsverbanden en projecten die in hun eigen regio of sector bezig zijn met het bevorderen van LLO. De deelnemers van het netwerk komen uit diverse velden  zoals O&O-fondsen scholingsprogramma’s arbeidsmarktdienstverlening, publiek-private samenwerkingen en regionale projecten. Het netwerk heeft als doel om met én van elkaar te leren. En biedt een platform om als sectoren en regio’s in gesprek te gaan met landelijke beleidsmakers.

Een vast ankerpunt in het jaar zijn de jaargesprekken die het LLO-programmateam met de projectleiders voert over de stand van zaken, welke voort- gang er sinds vorig jaar is geboekt en wat er speelt en dat men aan de Actieagenda LLO wil meegeven.

In deze rapportage een terugkoppeling van wat binnen het netwerk is opgehaald over verschillende aanpakken, geleerde lessen en inzichten om een leercultuur binnen organisaties te versterken.

Dossier:
Onderwerp: