Column Anneloes Cordia – Innovatie

Een nieuw tijdperk
We zijn in een nieuw tijdperk aanbeland. Een tijdperk waarin de wereld rondom de installatietechniek volop aan het veranderen is. De huidige trend ligt niet meer in de nieuwbouw, maar het verduurzamen van bestaande bouw. Daarmee veranderen ook de rollen in het proces. Het is niet meer de aannemer die een bestek maakt en de werkzaamheden volgens dat bestek uitvoert. Het komt steeds vaker voor dat installatiebedrijven het ontwerp leveren. De regie van het bouwproces krijgt de vorm van co-creatie: het samen kijken naar de beste oplossing en hoe die samen uitgevoerd kan worden. Deze duurzame oplossingen zijn echter niet risicoloos en dat schrikt installatiebedrijven helaas nog vaak af. Op dit moment worden de verantwoordelijkheden nog te vaak bij de opdrachtgever gelegd. Dat is jammer want hierdoor lopen we veel kansen mis. De kans namelijk om daadwerkelijk een creërende rol te vervullen.

Huidige situatie onhoudbaar
In mijn ogen is de huidige situatie echter onhoudbaar. We denken nog teveel in bestaande producten en oplossingen, terwijl hier steeds minder mensen in geïnteresseerd zijn. Ik noem dat dozen schuiven. Stel je het volgende voor: iemands Cv-ketel is stuk. Wat doe je dan? Je vervangt hem en plaatst gewoon een ander. We houden er geen rekening mee dat er over een paar jaar buitenlands gas gebruikt wordt. Misschien is de zojuist geplaatste Cv-ketel hier helemaal niet geschikt voor. Het gevolg is dat er over een paar jaar opnieuw een Cv-ketel vervangen moet worden voor één die wel geschikt is voor buitenlands gas. Er is natuurlijk een reden dat dit zo gebeurt. Het kennisniveau in de branche is vaak te laag om met de klant alle alternatieven en rendementen te bespreken. Maar dit betekent niet dat de mogelijkheid tot vooruitgang uitgesloten is.

[kolom_einde]

Kennis
Om vooruitgang te boeken moeten we ons kennisniveau omhoog brengen en meer initiatief nemen. Wanneer installatiebedrijven zich verdiepen in de actuele thema’s kunnen ze hun klanten ontzorgen en meespelen als volwaardige partijen. En zich meer richten op service. Want dat is uiteindelijk waar je op gaat verdienen. Flexibiliteit en individuele vraagsturing zijn hierbij de toverwoorden.

Om een voorbeeld te noemen, energie-efficiency is een belangrijk thema in de industrie. Hier zou de installatiesector meer de rol van adviseur op zich kunnen nemen. En ook in het nadenken over de kostenplaatjes. Van zichzelf én dat van de klant. Van te voren kijken welke behoefte er is en daar actief op inspelen. En dat is echt niet alleen voor de grote partijen weggelegd.

Innovatie
Innovatie moet je niet alleen als creatief product zien. Innovatie kan ook een andere manier van werken zijn, of allianties aangaan. Installatiebedrijven moeten vooral creatiever zijn in het bedenken van oplossingen en het aanbieden van service en diensten. Belangrijk daarbij is dat je tijdens het innovatieproces  bedenkt welke partijen er bij betrokken zijn of zouden kunnen worden betrokken. En blijf nuchter nadenken over wat klanten voor jouw product of dienst over hebben. Het gaat uiteindelijk om marketing, bedrijfsvoering en financiering. Daar moet je dus goed over nadenken. Wat lever je en voor hoeveel? En hoe verbeter je dat eventueel. Innovatie gaat uiteindelijk om de beste manier van waarde toe te voegen.

Anneloes Cordia, Lector Innovatie en Ondernemerschap, richt zich op duurzame innovatie in de zorg, de industrie en de bouw. Schrijver van het ‘Praktijkboek innovatiemanagement’.