Connect 2030

Om zicht te krijgen en te houden op de belangrijkste ontwikkelingen voor Nederland en de technieksector op weg naar 2030 heeft Techniek Nederland een nieuwe toekomstverkenning uitgevoerd. Dit onderzoek is op 28 september 2022 gepresenteerd. 

Naast het overkoepelende thema TOEKOMSTBEHENDIGHEID zijn er vijf thema’s geïdentificeerd die de grootste impact hebben op de technieksector en haar rol binnen Nederland, op weg naar 2030. 

De drie thema’s OVERAL EN ALTIJD ENERGIE; GEZOND, SCHOON EN VEILIG en CIRCULAIRE WERELD kunnen worden beschouwd als onze grootste maatschappelijke opdrachten van dit moment. 

De thema’s VOLWASSEN DIGITALISERING en HUMAN CAPITAL zijn cruciaal als basis voor een toekomstbehendige bedrijfsvoering binnen de technieksector.

De onderzoeksresultaten van CONNECT2030 zijn verrijkt met actiethema’s voor succesvolle Transities: Cultuur & Mindset, Samenwerking binnen en buiten de sector, Ontwikkelen & Experimenteren, Beroepsontwikkeling & Scholing, Inzicht & Awareness, Aanjagen, Randvoorwaarden & Eisen. 

LEIDRAAD EN INSPIRATIE

Het resultaat van dit alles is CONNECT2030. Bedoeld als leidraad en inspiratie voor onze eigen technieksector, voor politiek en overheid, onderwijs en wetenschap, klanten, opdrachtgevers en partners in sectoren zoals de gebouwde omgeving, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg. Het helpt ons om richting te geven aan de strategie van de technieksector en aan de communicatie over de rol en positie van de sector, de installateur en de technisch dienstverlener.