Economische vooruitzichten 2022 en verder

rapport-economische-vooruitzichten-2022-en-verder

In dit rapport schetst Techniek Nederland een vooruitzicht van de economische verwachtingen voor de installatiesector voor 2022 en verder. 

Vanwege het perspectief op de middellange termijn hoofdzakelijk aandacht voor de structurele invloeden op de installatiebranche. Daarnaast komen de belangrijkste actualiteiten zoals PFAS, stikstofcrisis en corona aan bod die van invloed zijn op de installatiesector. De uitkomst van alle analyses is een cijfermatig vooruitzicht op de omvang van de installatiemarkt, met daarbinnen de verdeling van de activiteiten en verschillende deelsectoren.

Dossier:
Onderwerp: