Technische Installatiebranche

 • Nederland
 • Groningen
 • Friesland
 • Drenthe
 • Overijssel
 • Gelderland
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland
 • Zeeland
 • Noord-Brabant
 • Limburg
 • Print
Techniek TIstudentenTechniek overigstudentenOverigstudentenOpleidingen van studenten en werknemersin Wij Techniek bedrijven die een BBL opleiding volgen - schooljaar 2020/2021studentenstudentenVerdeling studentenerkend leerbedrijf, actiefgeen leerbedrijferkend leerbedrijf, niet actieferkend leerbedrijf, actiefLeerbedrijvenaangesloten bij Wij Techniek35 - 44 jaar25 - 34 jaarjonger dan 25 jaar45 - 54 jaar55 jaar en ouderLeeftijdmannenvrouwenProfiel201620172018Aantal werknemersaangesloten bij Wij TechniekAantal ZZP’ers>250 werknemers26-250 werknemers1-25 werknemersnaar aantal werknemersBedrijfsgrootte201620172018Aantal bedrijvenaangesloten bij Wij Techniek Nederland kwartaal 4 2023 FACTSHEET - TECHNISCHE INSTALLATIEBRANCHE 0 0 0 0 (0%) 0 0 (0%) 0 leerbedrijven opleidings- centra locaties 0% (0) 0% (0) 0% (0) 0% (0) (0) 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kw-1 2023 kw-2 2023 kw-3 2023 kw-4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 kw-1 2023 kw-2 2023 kw-3 2023 kw-4 2023 0 0 0 2022 2021 2020 0 0 0 0 2022 2021 2020

* Met ingang van 2023 wordt de brondata voor Trendfiles op een andere manier samengesteld. Daardoor kan het voorkomen dat de huidige cijfers niet altijd exact overeenkomen ten opzichte van eerder gepresenteerde informatie op Trendfiles.