Gedeelde eindverantwoordelijkheid belangrijke ontwikkeling in toekomstig bouwproces.

René de Kwaadsteniet

Rene de KwaadstenietSecretaris Innovatie aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra. Directeur Building Changes, voor verbetering en samenwerking tussen bouw-, installatie- en infrabedrijven en opdrachtgevers.

Niet alleen in de installatietechniek wordt veel gesproken over een andere klantbenadering en samenwerking in de bouwkolom. Ook bij leveranciers en in de bouw zijn dit veelbesproken thema’s. René de Kwaadsteniet is Secretaris Innovatie aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra en directeur Building Changes, voor verbetering samenwerking tussen bouw-, installatie- en infrabedrijven en opdrachtgevers. Aan hen legde Trendfiles de vraag voor hoe zij de toekomst zien en welke rol daarin voor de installateur is weggelegd.

René de Kwaadsteniet: “Een bouwkolom is een verticale samenwerking die daarnaast vaak ook nog gefragmenteerd is. Wat je nu steeds vaker ziet is een ontwikkeling naar een horizontale samenwerking. Dat vergt andere vormen van samenwerking.”

Gedeelde eindverantwoordelijkheid

“Gedeelde eindverantwoordelijkheid is een van de belangrijkste ontwikkelingen in het toekomstige bouwproces. Dat betekent dat de partijen die gezamenlijk een eindproduct gaan leveren, gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor het resultaat dat neergezet gaat worden. Bijvoorbeeld dat je bij het bouwen van een nul-energiewoning ook garantie afgeeft dat er daadwerkelijk geen energie wordt verbruikt in die woning. Daar moet je wel voor staan. Het is toch te gek voor woorden dat als iemand een woning koopt, hij wel een garantie krijgt op het stopcontact maar niet op de installatie die er in de woning wordt gerealiseerd. En hetzelfde geldt voor het metselwerk. Wel garantie op een baksteen maar niet op de woning die ermee gebouwd wordt. Daar zullen we absoluut anders in moeten gaan staan.”

Rol installateur

“Er komt ook steeds minder acceptatie van faalkosten. Horizontale samenwerking heeft nadrukkelijk ook voor ogen om die hele verspilling uit de bouwkolom te laten verdwijnen. Dat betekent dat je met elkaar aan de voorkant gaat nadenken hoe de oplossing er uit gaat zien. Waarbij je ook nadenkt over hoe lang iets meegaat en welke onderhoudskosten daarmee gemoeid zijn. En de installateur is dan één van de partners. Op die rol moet hij zich goed voorbereiden. Hij moet weten hoe zijn eigen toegevoegde waarde eruit ziet. En zijn focus zetten op het resultaat dat hij voor ogen heeft.”[kolom_einde]

Samenwerken met BIM

“De opkomst van het Bouw Informatie Model kan helpen dit proces vlot te trekken. Niet dat BIM samenwerking afdwingt maar het ondersteunt de samenwerking. Want iedereen heeft hetzelfde om handen. Je gaat dezelfde taal spreken want anders communiceert het BIM niet meer. Dus dat is al een heel groot voordeel. En je ziet direct het resultaat dat je bereikt. Zowel in de planning als in het eindproduct dat je gaat realiseren. Het mooie met BIM is dat het gekoppeld is aan 3D-modellen. Hierdoor kun je aan de eindgebruiker beter laten zien dat dit het product oplevert dat hij wenst. Maar er moet nog veel gebeuren voordat we daar echt goed invulling aan kunnen gaan geven. Communicatie is daarin een heel belangrijk onderwerp. BIM is heel nadrukkelijk een communicatietool. Daarom zal er veel breder ingezet moeten worden om alle partijen die aan het resultaat van het product werken van de juiste informatie te voorzien. We moeten dezelfde taal gaan spreken.“

Samen ondernemen

“Bouwpartners zouden ook veel meer samen “integraal” vraag gestuurd moeten ondernemen. Door samen te kijken naar het aanbieden van passende oplossingen. Maar dat is nog een lange weg, want wij zijn dat niet gewend. En het wordt bovendien ook in stand gehouden door de opdrachtgevers die nog altijd gefragmenteerde bestekken in de markt zetten waar op technisch niveau moet worden ingeschreven. En waar dan toch nog te vaak naar de laagste prijs per onderdeel wordt gekeken. Het is aan ons om de klant de meerwaarde van functioneel specificeren te laten zien.”

Kansen

“Als installateur en aannemer ontkom je er niet meer aan om breder te kijken dan je traditioneel gewend bent. Dat kan niet anders. Sectoroverschrijdende innovaties zijn daarbij van essentieel belang als je kijkt naar de ontwikkelingen in de maatschappij. Je kunt bijvoorbeeld met de zorgsector samen werken om oplossingen te gaan bieden voor onze eindgebruikers die langer zelfstandig willen wonen. Dat betekent dat je, misschien wel in lokale hubs of regionale hubs, met zorgpartijen gaat samenwerken om de klant een beter product te kunnen bieden. We zullen zelf de mogelijkheden die er liggen moeten gaan benoemen en benutten. Kansen te over, maar voor je het weet gaat iemand anders het doen. Kijk maar naar energie en de verduurzaming van de gebouwde omgeving. De energieleveranciers zitten al op het vinkentouw om dit groots te gaan organiseren. Terwijl de kracht juist in het MKB in de lokale omgeving ligt dus die moeten de handen in elkaar slaan om dat te voorkomen.”

“Dus als je kijkt naar de bouwsector kun je bijna stellen dat, als we in staat zijn om ons eigen werk te genereren op basis van de maatschappelijke doelstellingen die er liggen, we een hele mooie boterham kunnen verdienen met z’n allen.”

Zie voor meer: publicatie “morgen begint vandaag