Groeiend aantal bedrijven op zoek naar nieuwe markten

Veel TI bedrijven leggen zich niet bij de recessie en de slinkende werkvoorraad neer maar proberen nieuw werk en nieuwe markten aan te boren.

Uit de jaarlijkse enquête onder TI bedrijven blijkt dat in 2013 ruim een derde (36%) van de bedrijven zich is gaan richten op andere activiteiten en of werkzaamheden binnen de sector. De omvang van het bedrijf speelt hierin geen rol, zowel grote als kleine bedrijven passen deze maatregel toe.

Een rechtstreeks gevolg van het afnemende bouwvolume is dat ook installatie bedrijven zich meer op onderhoud gaan richten dan op nieuwbouw. Maar daarnaast besteden ook steeds meer TI-bedrijven tijd aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten of andere vormen van dienstverlening. Dat heeft tot gevolg dat ook het percentage bedrijven dat meer tijd besteed aan scholing en kwalificering van medewerkers aan het stijgen is.

Dat bedrijven meer tijd besteden aan het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten is volgens de samenstellers van het rapport “Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2014” vermoedelijk een gevolg van het feit dat bedrijven als gevolg van de recessie niet langer kunnen snijden in de flexibele schil.

[kolom_einde]

Om te voorkomen dat ook gesneden moet worden in het vaste personeelsbestand zoeken bedrijven naar uitbreiding van hun productenassortiment of dienstverlening. Een ontwikkeling die op de lange termijn wel in lijn ligt met de toekomstscenario’s die door diverse partijen binnen en buiten de branche ontwikkeld zijn.

Groeiend aantal bedrijven op zoek naar nieuwe markten 2