Hybride professionals in de techniek

Het technisch beroepsonderwijs en het technisch bedrijfsleven kampen met grote tekorten aan technici en techniekdocenten. Het inzetten van hybride professionals wordt gezien als één van de manieren om dit tekort terug te dringen.

Hybride professionals in de techniek combineren een baan in het technisch bedrijfsleven met een baan in het technisch beroepsonderwijs. Zo kunnen zij de onderwijs- en bedrijfscontext met elkaar verbinden.

In dit onderzoek lees je over de grote meerwaarde van deze professionals maar ook over de knelpunten die zij nog ervaren. Gevolgd door concrete actiepunten om het aantrekken en behouden van hybride professionals een stevige impuls te geven.