In- en uitstroomstatistieken van werknemers in de technische installatiebranche.

Het rapport bevat een overzicht van 

  • De ontwikkeling van de in- en uitstroom op hoofdlijnen beschreven, de leeftijdssamenstelling van zowel de in- als uitstromers, de verdeling naar functiegroepen. 
  • De (arbeidsmarkt)positie van instromers voordat men de TI instroomt en  de (arbeidsmarkt)positie van de uitstromers nadat zij de TI hebben verlaten. 

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 staat de ontwikkeling van de in- en uitstroom op hoofdlijnen beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de leeftijdssamenstelling van zowel de in- als uitstromers, gevolgd door de verdeling naar functiegroepen van beide groepen (hoofdstuk 4). Hoofdstuk 5 zoomt nader in de com- positie van de instromers wat betreft (arbeidsmarkt)positie voordat men de TI instroomt. In hoofdstuk 6 is gekeken naar de (arbeidsmarkt)positie van de uitstromers nadat zij de TI hebben verlaten.