Installatiebranche werft ook buiten de TI-opleidingen

Analyse van de instroom in de installatiebranche wijst uit dat er een enorme variatie is in de opleiding van schoolverlaters. Van de in 2009 nieuw ingestroomde schoolverlaters in monteurfuncties heeft slechts de helft een specifieke op de TI gerichte opleiding gevolgd. De rest komt van een techniek brede opleiding of andere techniekopleidingen.

TI bedrijven geven hun arbeidmarktbeleid op verschillende manieren vorm. 31% volgt een eigen opleidingsstrategie dat wil zeggen dat ze hun zelfstandige monteurs ooit als leerling hebben aangenomen en zelf verder hebben opgeleid. Maar een groter deel (namelijk 46%) hanteert een wervingstrategie waarbij ze kant en klaar gekwalificeerde monteurs van de externe arbeidmarkt halen. Ze leiden geen monteurs op in eigen huis. 23 % hanteert geen specifieke strategie. (Landelijk rapport 2014)

“Om het eerste tekort aan schoolverlaters op te vangen zou de branche dus meer werk moeten maken van het benutten van het beschikbare potentieel van zowel de TI-opleidingen als de techniekbrede en andere technische opleidingen.”

Dreigend tekort aan schoolverlaters in perspectief

De angst voor het aangekondigde tekort aan schoolverlaters met een diploma van een TI-opleiding wordt enigszins in perspectief geplaatst door de cijfers van de wervingskracht van de branche. Daaruit blijkt dat de branche op dit moment lang niet het hele potentieel aan TI-gediplomeerden voor de branche weet te werven. Slechts iets meer dan de helft (56%) van de afgestudeerde leerlingen aan een TI-opleiding op (v)mbo niveau gaatdaadwerkelijk aan de slag bij een TI-bedrijf. In figuur 1 geeft het onderste deel van de kolom deze wervingskracht aan. De hele kolom geeft een schatting van het totaal aantal gediplomeerden van TI-opleidingen in het vmbo en mbo de komende jaren.

Figuur 1 – Totaal aantal gediplomeerden vmbo en mbo met een TI-opleiding, en het deel daarvan dat in de TI gaat werken (wervingskracht) (schatting 2011 t/m 2016)

Installatiebranche werft ook buiten de TI-opleidingen 1

Bron: Mn Services, CBS, DUO-Cfi, bewerking ITS

[kolom_einde]

Daarnaast blijken de TI-bedrijven ook het potentieel aan leerlingen van techniekbrede opleidingen of andere (techniek)opleidingen (de TI-verwante opleidingen) te benutten. De wervingskracht van gediplomeerden van de TI-verwante opleidingen is uiteraard met iets minder dan 10% een stuk lager. Gediplomeerden van deze opleidingen kunnen immers veel vaker ook in andere sectoren terecht. In totaal weet de TI-branche minder dan een kwart van de (v)mbo-gediplomeerden van TI en TI-verwante opleidingen samen te werven. In figuur 2 is deze wervingskracht aangegeven in het onderste deel van de kolommen.

Figuur 2 – Totaal aantal gediplomeerden vmbo en mbo met een TI of een TI verwante opleiding, en het deel daarvan dat in de TI gaat werken (wervingskracht) (schatting 2011 t/m 2016)

Installatiebranche werft ook buiten de TI-opleidingen 2

Bron: Mn Services, CBS, DUO-Cfi, bewerking ITS

Om het eerste tekort aan schoolverlaters op te vangen zou de branche dus meer werk moeten maken van het benutten van het beschikbare potentieel van zowel de TI-opleidingen als de techniekbrede en andere technische opleidingen.

Om het dreigend tekort op de lange termijn op te vangen zal de sector samen met andere sectoren aan de voorkant de instroom in de technische opleidingen moeten stimuleren.

Meer hierover vindt u in het rapport “Trends en ontwikkelingen in de technische installatiebranche 2012”