Instroom vanuit het onderwijs in de TI

Dit onderzoek biedt een overzicht van de ontwikkelingen van de instroom in de Technische Installatiebranche vanuit het onderwijs in de periode 2008 tot en met 2019.

Er is een analyse gemaakt van

  • de kwantitatieve omvang en samenstelling van de instromers vanuit het onderwijs en instromers die nog aan onderwijs deelnemen.
  • het aandeel TI-gediplomeerden dat na diplomering in de TI gaat werken en de verwachte wervingskracht vanuit het onderwijs in de komende jaren (prognose).
  • En aandacht voor de vraag waar komen TI-gediplomeerden die niet in de TI gaan werken terecht?

Daarnaast raakt dit thema kwalitatieve kernbegrippen als aansluiting versus afstemming van onderwijs en arbeidsmarkt; upgrading in het mbo, initieel onderwijs versus leven lang leren/ontwikkelen; half- waarde tijd van opleiden; opleidingsbedrijven/leerbedrijven versus wervingsbedrijven.