Intersectorale mobiliteit biedt kansen

Naarmate de economische recessie langer aanhoudt worden de gevolgen ervan op de arbeidsmarkt van de technische installatiebranche steeds scherper zichtbaar. Krimpende werkgelegenheid en stijgende werkloosheidscijfers zijn het gevolg. Anderzijds, in bepaalde delen in de branche houden de spanningen op de arbeidsmarkt stand waardoor er toch nog onvervulbare vacatures blijven bestaan. Om deze tegenstelling tegen te gaan, is er steeds meer noodzaak om samenwerking tussen sectoren te stimuleren om doorstroming van personeel te bevorderen. Op die manier kan werkloosheid worden bestreden of zelfs voorkomen.

Inzet moet dus zijn: meer samenwerken en eigen middelen inzetten voor intersectorale mobiliteit. Uit onderzoek blijkt dat lokale en regionale samenwerking het meest voor de hand ligt.

Bedrijven hebben vaker contact met elkaar en zijn al vaker aangesloten bij lokale netwerken en verenigingen.

Meer lezen? Dat kan, klik hier om het landelijk OTIB-rapport (2014) te downloaden, zie paragraaf 2.4 en paragraaf 3.3.3