Inventarisatie problematiek en oplossingen fysieke belasting in de installatiebranche

Binnen de installatiebranche is sprake van fysiek belastend werk bij uitvoerende medewerkers, zoals monteurs en hun direct leidinggevenden. Denk hierbij aan tillen tijdens laden en lossen van materialen en onderdelen, trekken aan kabels en leidingen, werken boven schouderhoogte bij werkzaamheden boven het hoofd, kracht zetten bij aan- en losdraaien van koppelingen en werken met trillend gereedschap. 

Uit cijfers van NEA1 (2014-2018) blijkt dat 44% van de medewerkers in de installatiebranche monteur of technici is. Het betreft dus een grote groep werknemers. Het betreft bijna uitsluiten fulltime werkende mannen (98%). Daarnaast wordt de gemiddelde leeftijd van de medewerkers steeds hoger (43 jaar in 2018).

In het kader van duurzame inzetbaarheid wil Techniek Nederland een onderzoek laten verrichten naar mogelijke bruikbare, praktische en technisch haalbare oplossingen voor onder andere monteurs en installateurs om de fysieke belasting te verlagen en de duurzame inzetbaarheid te verbeteren. 

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden in verschillende fasen: 

  • Inventarisatie van de problematiek rondom fysieke belasting. 
  • Inventarisatie van hulpmiddelen en andere oplossingen die :
    – binnen de installatiebranche gebruikt worden; 
    – buiten de branche gebruikt worden en mogelijk toepasbaar zijn binnen de installatiebranche; 
    – nieuwe, bestaande innovatieve oplossingen die mogelijk toepasbaar zijn binnen de installatiebranche. 
  • Beoordeling van een aantal branche brede oplossingen, betreffende de effectiviteit en bruikbaarheid voor de medewerkers in de branche.