Bedrijven

  • Het derde kwartaal van 2019 zijn er 8.903 TI-bedrijven geregistreerd, tezamen hebben deze bedrijven 134.376 werknemers in dienst..
  • Bij de helft van de bedrijven betreft het een elektrotechnisch bedrijf (51 procent), 45 procent is een installatietechnisch bedrijf, en vier procent een koudetechnisch bedrijf. Het aandeel elektrotechnische bedrijven is de laatste jaren iets toegenomen ten kosten van het aandeel installatietechnische bedrijven.
  • Het aantal kleine bedrijven met 1 tot 5 werknemers is 52 procent van het totaal aantal TI-bedrijven. Hier werkt acht procent van alle werknemers.
  • Het aantal bedrijven met meer dan 50 werknemers is slechts zeven procent van het totaal aantal bedrijven; deze bedrijven hebben ongeveer de helft (48%) van alle TI-werknemers TI in dienst.
  • Het aantal bedrijven in de TI is tussen 2008 en 2015 met zeven procent gedaald. Tussen 2015 en 2019 is het aantal TI-bedrijven met zeven procent gestegen.

 

Noot :
* Veel bedrijven in de technische installatiebranche zijn actief op meer dan één vakgebied. In de cijfers wordt uitgegaan van het vakgebied waarbij de meeste omzet wordt gerealiseerd. Door deze systematiek wordt echter het aantal bedrijven en werkgelegenheid in de koeltechniek onderschat. Volgens de Nederlandse Vereniging van ondernemers in de koudetechniek en luchtbehandeling (NVKL) zijn er op dit gebied zo’n 400 bedrijven actief met circa 13.000 werknemers.