0% 20% 40% 60% 80% 100% ALLE FUNCTIES staf-verkopen staf-personeelsfunctionaris staf-administratief/financieel voorbewerken leidinggevend monteren/installeren monteren/installeren tekenen plannen en werkvoorbereiding ontwikkelen directie technisch voorbereidend – overig overig overig technisch uitvoerend staf-overig staf-bedrijfsleiding staf-afdelingschef 55+ niet-westerse migratieachtergrond westerse migratieachtergrond vrouwen Omvang Beroepsbevolking NL 55+ niet-westerse migratieachtergrond westerse migratieachtergrond vrouwen Aantal werknemers aangesloten bij Wij Techniek FACTSHEET – DIVERSITEIT Nederland september 2023 0 0 0 2015 0 (0%) 2023 0% 0 2015 0 (0%) 2022 0% 0 2015 0 (0%) 2022 0% 0 2015 0 (0%) 2023 0% 0 2015 0 (0%) 2023 0 2015 0 (0%) 2022 0 2015 0 (0%) 2022 0 2015 0 (0%) 2023 Vrouw vs. Man Westerse migratieachtergrond vs. Niet-westerse migratieachtergrond vs. autochtoon 55+ vs. 55-
  • Vrouwen
  • Migratieachtergrond
  • 55 jaar en ouder