Leerwerkbanen

Lopende leerwerkbanen

  • Bedrijven hebben tot een jaar na aanvang van de leerwerkbaan de mogelijkheid om subsidie bij OTIB aan te vragen. Om deze reden zijn de cijfers van schooljaar 2018/19 nog niet volledig en gaat het aantal geadministreerde starters nog toenemen. De cijfers over 2017/18 zijn om diezelfde reden nog niet definitief, maar deze zullen naar verwachting niet veel meer toenemen.

Startende leerwerkbanen

  • De teller van het aantal startende bpv’s op mbo-niveau 1 en 2 in schooljaar 2018/19 staat op 1.852. Dit is elf procent meer dan in schooljaar 2017/18 en een toename van 21 procent ten opzichte van schooljaar 2016/17..
  • Op mbo-niveau 3 en 4 is voor 3.361 startende bpv’s van schooljaar 2018/19 bij Otib subsidie aangevraagd; dit aantal neemt nog toe. In schooljaar 2017/18 is voor 3.426 startende bpv’s op niveau 3 en 4 subsidie aangevraagd; een lichte stijging ten opzichte van schooljaar 2016/17. Ten opzichte van schooljaar 2014/15 is het aantal startende bpv’s wel flink toegenomen: in schooljaar 2017/18 zien we een toename van 26 procent ten opzichte van schooljaar 2014/15!

Leerbedrijven

  • In het derde kwartaal van 2019 bestaat de TI-branche uit 4.068 erkende leerbedrijven; hiervan is 48 procent daadwerkelijk actief als leerbedrijf. Meer dan de helft (54%) van de TI-bedrijven is geen erkend leerbedrijf. Een kanttekening hierbij is dat bedrijven die alleen via opleidingsbedrijven (zoals InstallatieWerk, Goflex of Installatiemensen) leerlingen opleiden niet als actief leerbedrijf geregistreerd staan. Het feitelijke percentage actieve leerbedrijven wordt hier dus onderschat. Uit aanvullende informatie over de leerbanen via InstallatieWerk en Goflex blijkt dat het bij benadering om vijfhonderd extra actieve leerbedrijven gaat.

NB :

  • De aantallen startende en lopende leerwerkbanen zijn gebaseerd op de gegevens uit de subsidieadministratie van OTIB, stand in het derde kwartaal van 2019. Uit onderzoek van KBA Nijmegen blijkt dat voor ruim 80 procent van de startende bbl’ers bij Otib-bedrijven subsidie wordt aangevraagd. Starters waarvoor geen subsidie is aangevraagd vallen buiten de hier gepresenteerde cijfers, dit geldt ook voor starters bij niet Otib-bedrijven.