Keuzeprocessen door leerlingen in het voortgezet onderwijs

Leerlingen maken niet altijd kansrijke studiekeuzes die leiden tot minder arbeidsmarktkrapte

De mismatch tussen vraag en aanbod van arbeid leidt tot arbeidsmarktkrapte in diverse sectoren zoals bijvoorbeeld de techniek, zorg en onderwijs. Meer vraag dan aanbod leidt tot personeelstekorten en daarmee tot vertragingen van de productie en de economische groei. Belangrijke maatschappelijke behoeften, zoals een toenemende zorgvraag en de energietransitie kunnen hierdoor in de knel komen. De samenleving is er dus bij gebaat om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken, waarbij zicht gewenst is op de keuzeprocessen van leerlingen én de mogelijke manieren om deze processen te beïnvloeden. Hierdoor kunnen onevenwichtigheden op de (toekomstige) arbeidsmarkt zo goed als mogelijk tegengegaan worden.

Maar ook in perioden waarin kraptes minder sterk zijn en de arbeidsmarkt ruimer is, is het van belang dat leerlingen kiezen voor kansrijke beroepen, omdat in zo’n periode de kans op werkloosheid en daarmee een slechte start op de arbeidsmarkt groter is als men een weinig kansrijke opleiding kiest. Een goede start is belangrijk voor het vervolg van de loopbaan: vind je eenmaal een baan, dan vind je makkelijker een andere.

In praktijk blijkt een deel van de leerlingen echter te kiezen voor minder kansrijke studies waarin de kans op een baan of een hoog salaris minder groot is. De hoofdvraag van het onderzoek is op welke manieren leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) beïnvloed kunnen worden tot het maken van kansrijke studiekeuzes zodat de mismatch tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag verkleind wordt. Omdat social media niet meer weg te denken is uit het leven van leerlingen en weleens een belangrijke rol in kan gaan nemen in het studiekeuzeproces, schenken we daarbij specifieke aandacht aan de rol van social media.

Dossier:
Onderwerp: ,