Moeilijk vervulbare vacatures met name in staffuncties

Tussen de 3 en 10% van de bedrijven geeft (afhankelijk van de functie) aan dat ze ondanks de recessie nog steeds met moeilijk vervulbare vacatures zit. De reden daarvoor verschilt wel per functie:

Leerling-monteurs
Bij vier procent van de bedrijven zijn er moeilijk vervulbare vacatures voor leerling-monteurs. Bij de werving van leerlingen letten de TI-bedrijven vooral op motivatie en (technische) opleiding. Motivatie en ambitie vinden ze daarbij belangrijker dan een gerichte TI-opleiding. Bij een deel van de TI-bedrijven vormt een TI-opleiding een harde eis bij de selectie van leerling-monteurs. In de andere gevallen wordt zo’n opleiding meestal als een pre gezien maar ook personen met een andere technische opleiding komen dan vaak in aanmerking.

Maar juist op de punten van motivatie en opleiding ervaren de TI-bedrijven vaak tekorten.
Andere redenen die bedrijven aangeven voor de moeilijk vervulbare vacatures voor leerling-monteurs zijn gebrek aan zelfstandigheid , instelling/werkhouding, interesse in het werk en productiviteit.

Ervaren monteurs
Ondanks de recessie had nog steeds een tiende van de bedrijven te kampen met moeilijke vervulbare vacatures voor ervaren monteurs. Bij de selectie van monteurs blijken ervaring en vakbekwaamheid de belangrijkste criteria te zijn. De TI-bedrijven vinden een TI-gerichte opleiding voor monteurs wel belangrijk, maar liever gaan ze af op bewezen vakbekwaamheid dan op een diploma. In de praktijk is dat echter niet altijd mogelijk. De helft van de TI-bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures in de monteurfuncties geeft als de reden hiervoor dat er te weinig mensen te vinden zijn met de gewenste vakbekwaamheid en werkervaring.

[kolom_einde]

Van de ondervraagde bedrijven geeft 38% ‘gebrek aan de juiste vakopleiding’ aan als reden voor moeilijk vervulbare vacatures voor monteurs. Gebrek aan zelfstandigheid, instelling, werkhouding en interesse in het vak zijn de overige redenen die bedrijven aangeven.

“De TI-bedrijven vinden een TI-gerichte opleiding voor monteurs wel belangrijk, maar liever gaan ze af op bewezen vakbekwaamheid dan op een diploma.”

Technische staffuncties
Voor technische staffuncties zijn er bij drie procent van de bedrijven moeilijk vervulbare vacatures. Dat lijkt niet veel. Technische staffuncties komen echter bijna uitsluitend voor bij de grotere bedrijven met 50 of meer werknemers. Dit is zeven procent van de bedrijven. Globaal heeft bijna de helft van die bedrijven te maken met moeilijk vervulbare vacatures. Voor technische staffuncties zoals tekenaar, planner, werkvoorbereider, engineer, projectleider, accountmanager gaat eveneens op dat de meeste TI-bedrijven bij de werving een duidelijke voorkeur hebben voor personen met werkervaring boven schoolverlaters.

Moeilijk vervulbare vacatures bij de technische staffuncties zijn er dan ook vooral door een tekort van werknemers met ervaring in dergelijke functies. Van de TI-bedrijven met moeilijk vervulbare vacatures in technische staffuncties geeft de meerderheid (69 procent) dit als reden aan. Een minderheid geeft aan dat de problemen (ook) te maken hebben met de opleiding: er zijn onvoldoende kandidaten met de gewenste opleiding en/of de opleiding sluit niet aan op de eisen van de vacante functies.