Onderwijsdeelname relevante opleidingen voor de TI en brancherendementen na diplomering.

Dit rapport brengt in kaart hoeveel leerlingen over een periode van vijf jaar (de schooljaren 2018/2019  tot en met 2022/2023) een voor de TI relevante opleidingen volgen. En hoeveel leerlingen daarvan doorstromen naar een baan in de technische installatiebranche.

Het rapport is opgedeeld naar de vragen : 

  • Hoeveel vmbo-leerlingen, mbo- en ho-studenten volgen TI-relevante opleidingen? En hoe verhouden deze aantallen zich tot andere technische opleidingen? 
  • Hoeveel van de bbl’ers met een TI-relevante opleiding zijn tijdens de opleiding werkzaam bij een TI-bedrijf? 
  • Hoeveel van de mbo- en ho-studenten met een TI-relevante diploma stromen door naar een baan bij een TI-bedrijf? En hoeveel naar een andere technische baan?