Opdrachtgever vraagt meer aandacht voor de total cost of ownership

Laurens van Doorn

Laurens van Doorn

Creative Valley in Utrecht is een bedrijfsverzamelgebouw dat ontworpen is voor ‘het nieuwe werken’. Het gebouw is ontwikkeld door Laurens van Doorn, directeur van NIC Commercieel Vastgoed en ontving in 2011 de Rietveldprijs voor architectuur.

Wat is Creative Valley?

Laurens van Doorn: “Het is een gebouw waar mensen ruimtes delen en waar mensen ruimtes voor zichzelf hebben. Naar ons idee zijn veel kantoren plekken waar je je niet echt thuis voelt. En zich thuis voelen is iets wat mensen graag willen. Ook als ze werken. Daarnaast zie je aan het gebruik van Social Media dat mensen ook behoefte hebben elkaar te ontmoeten. Als je een gebouw maakt waarin je dit faciliteert krijg je vanzelf hele tevreden bewoners, was ons idee.”

Welke eisen zijn er gesteld aan de bouw?

Laurens van Doorn: “Dit uitgangspunt betekende ook dat we hoge eisen stelden aan het ontwerp en de uitvoering. Zowel op bouwfysisch vlak als installatietechnisch. We wilden bijvoorbeeld perse een CO2 neutraal gebouw, dus een warmtepomp was volstrekt vanzelfsprekend om mee te beginnen. Een uitdaging was ook dat het gebouw solitair staat in het gebied. Dat betekent een hoge windbelasting en een hoge zonbelasting. Soms tegelijkertijd.

Het deel van het gebouw dat in de schaduw ligt vraagt dan bijvoorbeeld verwarming terwijl de andere kant in de zon ligt en juist koeling vraagt. Aan het oplossen van deze problemen hebben wij hele hoge eisen gesteld. Simpelweg omdat onze gebruikers dat doen. Niemand pikt het meer dat je het te koud of te warm hebt op kantoor.

Als we een optimaal werkklimaat willen creëren moeten de installaties daar ook optimaal op aansluiten. Daarnaast zit dit gebouw vol met technologie, zoals een domotica systeem en een narrowcasting systeem. De techniek is er dus we gebruiken het!

Zijn installatiebedrijven goed toegerust op dit soort vragen?

Laurens van Doorn:  “Techniek die er al lang is wordt nog maar mondjesmaat aangeboden. Naar mijn mening is het daarom van groot belang dat installateurs zich continu blijven scholen en op de hoogte blijven van de nieuwste technieken.”

“Een ander belangrijk aspect waar weinig over nagedacht wordt zijn de kosten. Ik word als verhuurder afgerekend op servicekosten niveau. Voor mij is het daarom van groot belang dat ik mijn kosten in de hand hou. Dat betekent dat verwarming per vierkante meter geen tien euro mag kosten maar negen euro, en beslist geen elf, twaalf, of dertien euro. Want dan heb ik meteen een probleem. Het energieprestatieniveau en de technieken die worden toegepast zijn daarom van groot belang.”

Vindt u het belangrijk om een goede relatie op te bouwen met een installateur?

Laurens van Doorn: “Ik zeg altijd maar, met een aannemer doe je een project maar met de installateur ben je getrouwd. Als hij het goed doet heeft hij nog jarenlang het onderhoud van zo’n gebouw en bij hem komen we automatisch weer terug als we tegen problemen aanlopen. In mijn ogen liggen er nog kansen genoeg voor installateurs. Maar ze moeten er wel zelf werk van maken!”