Persoon: Jos Lichtenberg

 • Het vergt een omslag in denken

  We slepen als bouw een heel verleden mee, het gaat al tientallen jaren zoals het gaat, ieder jaar was er wel een technisch dingetje maar altijd een ‘innovations by addition’. Maar het compleet anders doen, processen anders aanvliegen, projecten anders bekijken, dat is wel iets dat nu heel erg boven de markt hangt en waar… »

 • Het proces staat centraal

  In de praktijk blijkt dan dat je zaken wel anders moet aanpakken. Om die efficiency slag te maken moet je aan de voorkant meer rekening houden met bepaalde zaken. De centrale vraag bij Slim Bouwen was eigenlijk hoe bedenk ik een proces waarbij ik faciliteer dat uiteindelijk de installateur zijn werk in een keer kan… »

 • Bouwpartners moeten kennis delen

  We hebben ook oefenprojecten gedraaid met Slim Bouwen en dan zie je dat partijen er toch moeite mee hebben om op voorhand mee te denken en transparant te zijn, ze houden eerst nog zoals gebruikelijk liever de kaarten tegen de borst. »

 • Slim bouwen is efficiënter bouwen

  Slim Bouwen is het bouwen opdelen in vier hoofdstappen: Casco, installatie, gevel en afbouw. Met deze partijen samen realiseer het bouwwerk. Waarbij iedereen aan de voorkant al betrokken is bij het ontwerp en daarna in volgorde op de bouwplaats verschijnt zodat het proces efficiënt kan verlopen. Zo krijg je inhoudelijk meer kwaliteit en een efficiënter… »

 • De bouw is nooit echt vernieuwd

  Je zou kunnen zeggen dat de bouw nooit ‘gereset’ is. Er is wel geïnnoveerd maar dat is altijd op onderdeel niveau gegaan. We zitten in de versie op versie 1.27. Maar we hebben de 2.0 upgrade nooit bereikt. Slim Bouwen is een manier om met bestaande partijen die bouw toch kunt resetten. »

 • Slim bouwen is een visie

  Slim Bouwen is ontstaan als reactie op het conventionele bouwen wat in hoge mate inefficiënt is. In feite zijn we altijd blijven bouwen zoals de Romeinen dit destijds deden, alleen zijn er installaties bij gekomen. »

 • Het belang van communicatie

  Communicatie is belangrijk in het commerciële circuit maar ook belangrijk onderling, met je partners. Dat je een bouwproces ook anders gaat organiseren. BIM bijvoorbeeld levert daar een belangrijke bijdrage aan. »

 • Installatiebedrijven moeten in beweging komen

  In die nieuwe wereld moet je heel erg je best doen om te weten wat de klant wil.Dat vraagt van de installatiebedrijven een andere houding in het proces. Daar liggen ook de kansen. »

 • Verandering komt als geroepen

  In de techniek is wel een hoop veranderd maar de manier waarop klanten worden benaderd is toch al heel lang hetzelfde. Terwijl de rol van de installateur wel duidelijk aan het veranderen is, die rol wordt groter. Maar het is vooral iets dat de installateur overkomt, niet waar bewust voor gekozen is. »

 • De klantvraag verandert

  De klant zegt ‘dit is wat ik wil en ik daag de aanbodkant uit om iets te leveren’. En een installatiebedrijf dat zich specialiseert wordt uiteindelijk dan gevraagd door datgene waar het zich ook in wil profileren. »

 • Economische crisis begin van nieuw tijdperk

  Denk niet dat het bij één crisis blijft, de industriële revolutie was ook een proces van 100 jaar. Maar de verandering is goed en was hard nodig. Zeker als je kijkt duurzaam bouwen en naar de schaarste die er nu al is. »

 • Nieuwe wegen

  De klant heeft geleerd om vragen te stellen en nu ook op zoek gaat nieuwe wegen om samen te werken met partners in de bouw. »