Persoon: Sander Mertens

 • Kennisagenda on ontwikkeling bij te houden

  Als je weet waar de stip aan de horizon ligt m.b.t. duurzaamheid, dan weet je waar de focus op moet liggen in de opleidingen. Daar heb je dan strategisch inzicht en bijvoorbeeld een kennisagenda voor nosig. »

 • Partijen van buitenaf pakken markt

  Je ziet dat andere partijen op dit moment wel die adviesrol pakken. Als installateur moet je dat niet willen. Want de installateur heeft praktijkervaring. Dus pak die rol zelf. »

 • Meer ruimte voor specialisten

  Voor bedrijven zijn sommige onderdelen van bijvoorbeeld een adviestraject nog onbekend terrein dus daar ligt zeker ruimte voor het inhuren van specialisten. »

 • Investeer in relatie kennisinstellingen

  Overal moeten bedrijven knokken om medewerkers, dus als bedrijf moet je betrokken zijn bij kennisinstellingen. Door samen te werken ben je ook bezig om de goeie mensen binnen te krijgen. »

 • Onvoldoende kennis bij vakdocenten

  We zien dat veel vakdocenten een beetje ingedut zijn, die hebben nog een gigantische slag te maken om het allemaal in die opleidingen te krijgen. »

 • Leven lang leren noodzakelijk om bij te blijven

  De techniek schreidt snel voort dus leven lang leren en bijspijkeren van je kennis zijn belangrijke thema’s. »

 • MBO-opleidingen ontwikkelen te langzaam

  Binnen het MBO moet er nog een hele slag gemaakt worden, daar moeten de vakken die te maken hebben met ‘duurzaam’ nog ontwikkeld worden. »

 • Duurzame techniek vraagt hoger opgeleiden

  Binnen het HBO leiden we niet direkt op voor de installatiebranche maar wel op vlakken die interessant zijn voor de branche. »

 • Aanbod en kwaliteit scholing onvoldoende

  Scholing is op dit moment onvoldoende, daar moet nog van alles gebeuren, maar dat hangt ook sterk samen met de instroom van mensen die zich ervoor interesseren. »

 • Opdoen nieuwe kennis noodzakelijk

  Het scholen van mensen rondom die energietransitie is belangrijk. Daarvoor is het eerst noodzakelijk om mensen er voor te interesseren. »

 • Een start maken naar energieexpert

  Om energie-expert kunnen bedrijven het beste klein beginnen, wat het beste bij het bedrijf past. En van daaruit uitbreiden. »

 • Bedrijven moeten snel eerste stap maken

  Binnen de energietransitie ligt er veel business voor de installateur maar dat moet hij er wel uit halen. Maar dan moet hij wel zijn rol aanpassen, inleren in de nieuwe technieken. »