Prognose werkgelegenheid in de Technische Installatiebranche en instroom vanuit het onderwijs

Deze rapportage beschrijft de prognoses van de werkgelegenheid in de TI en de geprognosticeerde instroom vanuit het onderwijs tot en met 2025. Dit is gebaseerd op een gestructureerde modelmatige aanpak, waarbij inschattingen gemaakt worden van de uitbreidingsvraag, vervangingsvraag en instroom op in de branche. 

Dossier:
Onderwerp: , , ,