Prognose
De prognose gaat uit van het totaal aantal werknemers dat nodig is om al het werk in de TI te realiseren, inclusief de economische groei. De voorspelde groei van de TI is gebaseerd op vertaling van macro economische vooruitzichten uit verschillende bronnen (EIB,CPB,ABN-AMRO en ING).

Wervingsbehoefte
Economische groei bepaalt de uitbreidingsvraag van het aantal werknemers. Naast de uitbreidingsvraag moet ieder jaar ook personeel vervangen worden omdat er vacatures ontstaan vanwege doorstroom of uitstroom uit de branche. Dit noemen we de vervangingsvraag. De uitbreidingsvraag en de vervangingsvraag vormen samen de wervingsbehoefte.

Blijvers : Werknemers die in het referentiejaar in de TI werken en daar het komende jaar ook blijven werken.

Uitstroom : De werknemers die nodig zijn als vervanging van doorstroom en de verwachte uitstroom van werknemers.*

Groei : De extra werknemers die nodig zijn in de TI als gevolg van verwachte economische groei t.o.v. het referentiejaar.

 

Functiegroepen

In de prognose is er onderscheid gemaakt in vier verschillende functiegroepen

  • Leerlingen : hieronder vallen ook de bbl-leerlingen die in een leerwerkbaan werkzaam zijn in een TI bedrijf.
  • Monteur : monteurs, service en onderhoudsmonteurs, leidinggevend monteurs.
  • Technische staf : werkvoorbereiders, tekenaars, calculators en ontwikkelaars.
  • Overigens functies : o.a. administratieve (financiële) ondersteuning, verkoop, bedrijfsleiding, project- en afdelingsleiding, management, medewerkers magazijn en schoonmaak/interieurverzorging.

 

* zie voor recente aantallen en redenen uitstroom het factsheet wervingsbehoefte 2022