Prognose totaal aantal werknemers in TI + wervingsbehoefte

0 30000 60000 90000 120000 150000 2016 2017 2018 2019 2020 Blijvers Uitstroom Groei

Prognose totaal aantal werknemers wordt gebaseerd op het totaal aantal van het voorgaande jaar (=referentiejaar) + de wervingsbehoefte.

Wervingsbehoefte = de uitbreidingsvraag (als gevolg van verwachte economische groei) + de vervangingsvraag (als gevolg van verwachte uitstroom vanwege pensioen of werk in andere branche).