Prognose totaal aantal werknemers in TI incl. wervingsbehoefte

0 30000 60000 90000 120000 150000 2021 2022 2023 2024 2025 Blijvers Uitstroom Groei

Prognose
De prognose totaal aantal werknemers wordt gebaseerd op het totaal aantal werknemers van het voorgaande jaar (referentiejaar) + de verwachte wervingsbehoefte in het daaropvolgende jaar.

Wervingsbehoefte
De behoefte van bedrijven aan nieuwe werknemers bestaat uit de uitbreidingsvraag (als gevolg van verwachte economische groei) + de vervangingsvraag (als gevolg van verwachte uitstroom. Bijvoorbeeld vanwege pensioen of het vinden van werk in een andere branche).

Blijvers
Werknemers die in het referentiejaar in de TI werken en daar het komende jaar ook blijven werken.

Uitstroom
De werknemers die nodig zijn als vervanging van de verwachte uitstroom van werknemers*.

* zie voor recente aantallen en redenen uitstroom het factsheet wervingsbehoefte 2022

Groei
De extra werknemers die nodig zijn in de TI als gevolg van verwachte economische groei t.o.v. het referentiejaar.