Samenstelling van de wervingsbehoefte
Ieder jaar stromen vanuit diverse richtingen nieuwe werknemers de branche in. In de prognose is voor drie instroomgroepen geschat hoe groot de wervingsbehoefte is.

Zij-instromers 

Deze groep bestaat grotendeels uit werknemers uit andere branches en niet-werkenden (inactieven). Een kleine deel (± 7%) van de zij-instromers is afkomstig uit een bbl-traject buiten de branche.

Instromers vanuit het onderwijs met een TI/TI-verwant diploma

Dit zijn nieuwe werknemers die afgelopen schooljaar een diploma hebben behaald in een TI of TI-verwante studierichting (geen bbl). De studierichtingen metaal en bouw vallen onder de TI-verwante studierichtingen.

Instromers vanuit het onderwijs zonder relevant diploma

Dit zijn nieuwe werknemers die nog ingeschreven stonden als student van een TI/TI-verwante opleiding maar dat jaar geen diploma hebben gehaald, en nieuwe werknemers die het afgelopen schooljaar vanuit een andere (niet TI/TI verwant) studierichting kwamen.