Wervingsbehoefte naar zij-instromers en instroom vanuit onderwijs

2021 2022 2023 2024 2025 Zij-instromers Instroom vanuit het onderwijs TI en TI verwant Instroom vanuit het onderwijs Overig

De wervingsbehoefte wordt voor een groot deel aangevuld met zij-instromers (grotendeels ervaren werknemers uit andere branches).
Daarnaast is er ieder jaar behoefte aan instroom vanuit het onderwijs. Zowel van een TI of TI verwante opleiding als vanuit ‘overige’ opleidingen.