Wervingsbehoefte naar zij-instromers en instroom vanuit onderwijs

2021 2022 2023 2024 2025 Zij-instromers Instroom vanuit het onderwijs met een TI/TI-verwant diploma Instroom vanuit het onderwijs TI/TI verwant zonder diploma en instroom vanuit andere studierichtingen.

Samenstelling van de wervingsbehoefte
Ieder jaar stromen vanuit diverse richtingen nieuwe werknemers de branche in. In de prognose is voor drie instroomgroepen geschat hoe groot de wervingsbehoefte is.

Zij-instromers 

Deze groep bestaat grotendeels uit werknemers uit andere branches en niet-werkenden (inactieven). Een kleine deel (± 7%) van de zij-instromers is afkomstig uit een bbl-traject buiten de branche.

Instromers vanuit het onderwijs met een TI/TI-verwant diploma

Dit zijn nieuwe werknemers die afgelopen schooljaar een diploma hebben behaald in een TI of TI-verwante studierichting (geen bbl). De studierichtingen metaal en bouw vallen onder de TI-verwante studierichtingen.

Instromers vanuit het onderwijs zonder relevant diploma

Dit zijn nieuwe werknemers die nog ingeschreven stonden als student van een TI/TI-verwante opleiding maar dat jaar geen diploma hebben gehaald, en nieuwe werknemers die het afgelopen schooljaar vanuit een andere (niet TI/TI verwant) studierichting kwamen.