Wervingsbehoefte én wervingskracht schoolverlaters TI 2020 *

VMBO VMBO MBO 2 MBO 2 MBO 3 MBO 3 MBO 4 MBO 4 HBO HBO WERVINGSBEHOEFTE WERVINGSKRACHT

*Het potentiële aanbod van schoolverlaters wordt bijgehouden. We kunnen daarom zien hoeveel schoolverlaters er per opleidingsniveau per jaar beschikbaar komen. Dit noemen we de wervingskracht (WK).

Als er meer behoefte (WB) is dan aanbod (WK) dan spreken we van een tekort. In bovenstaande figuur zien we het verwachte tekort of overschot per opleidingsniveau voor het jaar 2020.