Wervingskracht
Betreft de te verwachten instroom in de branche op basis van de toekomstig ontwikkeling van het aantal onderwijsdeelnemers aan de verschillende onderwijsniveaus en hun (historische) branche-instroomkansen.

Tekort of overschot?
Als er meer wervingsbehoefte is dan wervingskracht dan spreken we van een tekort.
In bovenstaande figuur zien we het verwachte tekort of overschot per opleidingsniveau voor het gekozen jaar.

Opleidingen

  • VMBO t/m HBO : het gaat hierbij om de TI/TI verwante opleidingen.
  • MBO 2 t/m 4 : betreft instroom vanuit de BOL TI/TI-verwante opleidingen (instroom vanuit de BBL wordt als zij-instroom gezien).
  • Overig : betreft de overige instroom vanuit het voortgezet onderwijs, overige BOL-opleidingen en overige instroom vanuit het hoger onderwijs (overig hbo en wo).