Alle talenten samen vormen sociaal kapitaal

Sociaal kapitaal is hoe mensen met elkaar samen een netwerk vormen en vanuit vertrouwen en verbinding samenwerken.