Andere businessmodellen

Je gaat anders met je klant om want die eist meer transparantie, specificatie en configuratiemogelijkheden. Zowel de particuliere markt, als de industrie en de complexe bouwwerken. En dan niet alleen bij het inrichten maar ook bij het beheren en het modificeren. En dat vereist gereedschappen die wij nu nog niet toepassen.