Andere kijk op energie

Je gaat ook breder kijken naar alle kringlopen. Je kunt alle stromen, dus bijvoorbeeld ook het riool, regenwater, zonnepanelen efficiënter in het systeem dichter bij het gebouw benutten. Dat is circulaire economie. En als je het zo bekijkt heeft de installateur nog heel wat te doen.