Autonomie cruciaal voor ontwikkelen leercultuur

Autonomie is een vorm van leren waar ik een pleidooi voor wil houden.