Beeldvorming techniek cruciaal voor voldoende instroom

Het is voor iedereen in de branche en in de opleidingen goed om zich te realiseren dat ze een bijdrage leveren aan grote maatschappelijke vraagstukken. Deze beeldvorming is ook cruciaal voor de instroom van nieuwe studenten.