Beroepsmatig signaleren draagt bij aan het welzijn van ouderen.

Door te leren bepaalde signalen waar te nemen en te delen met zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen installateurs een bijdrage leveren aan het vroeg signaleren van het verslechteren van de gezondheidstoestand van ouderen.