BIM is stap in de goede richting?

BIM wordt op de werkvloer nog niet gebruikt zoals het bedacht is. Het wordt teveel instrumenteel toegepast. Top down, zeker als de overheid het verplicht gaat stellen in de veronderstelling dat het dan wel in de organisatie doorsijpelt. Maar dat zien we nog te weinig. Dus je moet veel meer alle mensen in je organisatie erbij betrekken