Cultuur in bedrijven moet ook veranderen?

Bij alle partijen in de keten zitten er praktijken die ze nou eenmaal altijd zo doen, maar als je die tegen het licht houdt en je zegt ‘maar jongens, waarom doen jullie dat?’ Er zijn een hele hoop innovaties en vernieuwingen maar je moet het wel op het juiste level adresseren.