Cultuurverandering start met anders denken

Integraal denken, denken vanuit de klant, LEAN denken, heel veel concepten die dezelfde kant op denken. En als die samenkomen, en we ons er van bewust zijn dat we een heleboel ingesleten beelden hebben van elkaar die niet positief zijn en als we van te voren hebben besproken hoe we hier mee omgaan dan levert dat uiteindelijk winst op.