Cultuurverandering start op de werkvloer

Door op werkvloer zelf met direct betrokkenen de praktijk van werken in publiekprivate samenwerkingen te reflecteren en te kijken wat is er echt nodig, vragen stellen als ‘waarom doen jullie dat zo’, ‘wat verwachten jullie van elkaar’, kunnen processen ook daadwerkelijk veranderen.